Strategier

Här kommer några tips för dig att jobba med helt eller delvis Utvärdera nuläget Hur gjorde dina projekt eller din organisation ifrån sig? Jämfört med förra året? Inträffade någon speciell händelse under året som påverkade er verksamhet? Om ja, vad? Var de unika för ditt team, din bransch eller ditt företag? Var det någon satsning som… Fortsätt läsa Strategier

Hemsida och content, att tänka på

Internetmarknadsföring, onlinemarknadsföring, content… För att investeringarna i hemsidan, bildmaterial, texter, kampanjer o.s.v. ska vara lönsamma krävs en strategi för vilka internetkanaler ska användas och hur uppdateringen kommer att ske. Detta gäller såväl stora som små företag. För små företag kan det exempelvis handla om att lägga mer krut på sociala nätverk istället för på hemsidan.… Fortsätt läsa Hemsida och content, att tänka på

TRYCKSAKER – ATT TÄNKA PÅ

Vi utför grafisk formgivning och skapar även tryckoriginal. Administration och kontakt med tryckeriet kan skötas av er eller av oss. Läs gärna följande information inför beställning av grafisk design och trycksaker: GRAFISK DESIGN OCH FRAMSTÄLLNING AV TRYCKORIGINAL För att ge ett kostnadsförslag på grafisk design och tryckoriginal behövs följande information från er om trycksaken: Format.… Fortsätt läsa TRYCKSAKER – ATT TÄNKA PÅ

VAD VAR DET SOM GJORDE ATT DU …

Den frågan plockar fram ”Skapelseberättelsen”. Och den berättelsen är viktig. Dels ges åhörarna eller läsaren en chans att dras med i ditt och/eller företagets patos. Dels väcker en berättelse nyfikenhet. På köpet tillkommer en ypperlig möjlighet att få fram sin expertis och bakgrund på ett inspirerande sätt. Låt mig ta ett exempel. Jag var på ett seminarium om… Fortsätt läsa VAD VAR DET SOM GJORDE ATT DU …